NOA (Bedrijfsvereniging)


noa300NOA staat voor Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. Zij zijn de bedrijfsvereniging / belangenbehartiger van onze sector en dus ook voor Afbouwbedrijf Stöteler BV. Dit kan zijn op vaktechnisch gebied, maar ook op sociaal (CAO Afbouw) en economisch gebied (politieke lobby).

 

 

Ook hebben zij de NOA Afbouwgarantie in het leven geroepen. De NOA Afbouwgarantie is voor de particuliere markt (consumenten).

 

Door deze NOA Afbouwgarantie te verstrekken weet u dat de kwaliteit gewaarborgd is:

  • Wij hanteren de consumentenvoorwaarden (opgesteld in overleg met Vereniging Eigen huis en de Consumentenbond)
  • Wij verstrekken garantie op het geleverde werk
  • In het geval er toch een geschil ontstaat, accepteren wij de geschillenregeling van de Stichting Geschillencommissie, welke bij onenigheid een onafhankelijk bindend advies zal doen.